Kan jeg bytte bistandsadvokat?

En bistandsadvokat skal ivareta dine interesser og sørge for at saken blir lagt frem på en måte som samsvarer med dine ønsker. Dersom du føler at du at ikke blir hørt av din bistandsadvokat, er det fullt mulig å bytte.

Det kan være mange grunner til at noen ønsker å bytte bistandsadvokat. Det er som regel mange valgmuligheter når det kommer til advokater, og derfor kan det være lett å gjøre et valg som senere ikke viser seg å være rett.

Å velge en advokat er på mange måter et sjansespill. Mange gjør gjerne grundig research i forkant av advokatvalg. Selv om advokaten har mange års erfaringen og flere seirende saker bak seg, er det ikke gitt at det er den rette advokaten for deg og din sak.

Hvor god service, bistand og støtte du får, vil du ikke vite før du starter samarbeidet med advokaten. Derfor er det mange som gjerne ønsker å bytte advokat etter at saken har startet. Det er ikke uvanlig å bytte bistandsadvokat og det er viktig å tenke på sine egne interesser og ønsker for den aktuelle saken.

Hvorfor bytte bistandsadvokat?

Det finnes mange grunner til at noen klienter ønsker å bytte advokat. Av og til kan det være at klienten ikke føler at advokaten har nok kunnskap om saken og rettsområdet. Da kan det være lurt å heller se til en advokat som har spesialisert seg på det aktuelle rettsområdet for din sak.

Noen ganger kan klienter også oppleve at det tar for lang tid å kommunisere med advokaten. Bistandsadvokater skal holde klienten oppdatert og sørge for at han har tilstrekkelig med opplysninger og informasjon om saken sin. Hvis det tar for lang tid mellom svar på henvendelser og spørsmål, velger mange å bytte advokat.

Det viktigste er at klienten føler han får den hjelpen han har behov for. En bistandsadvokat skal kunne være der for klienten gjennom mange ulike faser av en sak. Fra først stund skal klienten føle seg ivaretatt. Fra eventuelle avhør og anmeldelser, til en eventuelle rettsak og erstatningskrav. Derfor er det viktig at klienten føler han får den støtten han trenger.

Når du går gjennom en rettsprosess, vil du få mye informasjon og opplysninger hele tiden. Ofte kan dette være vanskelig å ta stilling til og virke både innviklet og vanskelig. En bistandsadvokat skal kunne bryte ned denne informasjonen for deg. Dersom klienter føler at de ikke er oppdatert på saken og ikke får tilstrekkelig informasjon, er det mange som ønsker å utføre et advokatbytte.

Hvordan bytte advokat?

Når du får en bistandsadvokat, vil dette som regel være noen fra ditt eget fylke eller din kommune. Dersom du ønsker å bytte advokat, må det foreligge en henvendelse om dette til den aktuelle tingretten. Har du funnet en ny advokat du ønsker å bytte til, vil de kunne hjelpe deg med denne prosessen. Som regel vil du kunne fylle ut et skjema på nettsiden til det nye advokatfirmaet.

Deretter vil det nye advokatfirmaet ta seg av prosessen. Ved hjelp av skjemaet du har signert og sendt inn, kan den nye advokaten gjøre dokument arbeidet som må til for å bytte advokat. Du behøver ikke oppgi en grunn til hvorfor du har et ønske om å bytte advokat. Dette trenger du ikke å si til verken tingretten eller den gamle bistandsadvokaten.

Det vil likevel være lurt å informere den nye advokaten om hvorfor du ønsket å gjøre et bytte. Slik vil den nye advokaten vite hvordan han best mulig kan hjelpe deg, og sørge for at du får en bedre opplevelse enn hva du opplevde tidligere. Hvis du for eksempel ikke synes at du har blitt hørt og lyttet til gjennom saken, vil dette være lurt å informere den nye advokaten om.

Det er ikke uvanlig å bytte bistandsadvokat gjennom en rettsprosess. Det viktigste er at klienten føler at interessene hans blir ivaretatt. Det er også viktig at klienten får tilstrekkelig informasjon og har en klar og åpen kommunikasjonslinje med sin advokat. Dersom klienten ikke føler at han får den hjelpen han behøver, er det fullt mulig å bytte advokat uten å oppgi en spesifikk grunn til tingretten eller den gamle advokaten.