Forsvarsadvokat

En forsvarsadvokat er en advokat som bistår en person som er tiltalt, siktet eller mistenkt for et straffbart forhold. Oppgaven til en slik advokat er å legge frem argumenter som sier at den tiltalte er uskyldig eller som formilder omstendighetene. Personer som er mistenkt i en straffesak har rett til en forsvarer gjennom alle stegene av saken.

Forsvarsadvokaten skal snakke for den mistenkte i relevante sammenhenger. Derfor er det viktig at det er et godt samarbeid mellom mistenkte og advokaten. Hvis du er mistenkt eller tiltalt for straffbare forhold, er det viktig å snakke med forsvarer slik at han vet hva saken dreier seg om hva som har skjedd.

En forsvarer sørger for å ivareta interessene til sin klient, ved å sørge for at han får rettferdig behandling. I tillegg vil han forsikre seg om at de rette spørsmålene blir stilt og argumentere for uskylden til sin klient. Den mistenkte bør ha en åpen og klar kommunikasjon med sin forsvarer, slik at advokaten har de beste forutsetningene når saken skal i retten.

Som forsvarer skal advokaten også sørge for at den mistenkte har forståelse for de ulike bestemmelsene i straffeloven. Slik kan den mistenkte forsikre seg om at han vet hva ulike valg vil innebære gjennom gangen i saken. Dette kan for eksempel være å informere den mistenkte om at straffen kan bli mildere dersom han innrømmer forholdene.

Gratis forsvarsadvokat

Straffeprosessloven vil kunne si hvem som har krav på en forsvarer. Hvis den mistenkte har krav på en forsvarsadvokat, vil dette bli dekket av det offentlige. Som regel vil den mistenkte ha et fritt valg og selv kunne bestemme hvem han ønsker som sin forsvarer. Som i alle andre saker er det viktig å ha tillit til advokaten sin, og derfor er det er fritt valg når det kommer til forsvarsadvokater.

Dersom den mistenkte velger en advokat som kommer fra et annet distrikt enn sitt eget, kan det være han måtte betale visse ekstraomkostninger. Dette kan for eksempel være kostnader som dekker advokatens reise og opphold. Det finnes noen unntak for denne regel, for eksempel dersom advokaten har bistått den mistenkte tidligere.

Det finnes noen unntak for loven om fri forsvarsadvokat. Dette kan gjelde saker hvor den mistenkte har begått brudd på veitrafikkloven. Har den mistenkte brutt fartsgrensen eller kjørt med promille, er det ikke alltid han har rett på fri rettshjelp. Det samme gjelder saker som dreier seg om inndragning og foreleggssaker.

Hvordan finne forsvarsadvokat?

Uansett hvilken type advokat du behøver, vil det alltid være viktig å velge en du har tillit til. Mange velger gjerne advokater som har lang erfaring og som har arbeidet med saker innen lignende rettsområder tidligere. Det finnes mange oversikter på nett over ulike advokater som er tilgjengelig i ditt distrikt.

Det kan lønne seg å gjøre research på ulike advokatfirma, og velge det du tror vil yte deg god service og gi deg en rettferdig behandling. Advokaten skal bistå deg gjennom alle leddene av prosessen, og derfor velger mange å se på den tidligere erfaringen til aktuelle advokater.

Det finnes mange forsvarsadvokater i Norge, og flere har lang erfaring med en rekke seirende saker bak seg. Det viktigste er å finne en advokat du kan stole på og som vil gi deg god service og støtte gjennom saken. Det er også viktig at advokaten kan formidle viktige opplysninger prosessen til deg.

Ved å søke etter byrå, firma eller advokater i ditt distrikt, vil du få en oversikt over hvilke advokater som er tilgjengelig. Dersom du er usikker på om de har erfaring fra ditt aktuelle rettsområde, er det mulig å forhøre seg hos de ulike byråene. Her kan du også få informasjon om du har rett på fri rettshjelp og en forsvarer dekket av det offentlige.